Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΙΛΙΟΥ