Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Παραπλανητικές πρακτικές από δέκα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

Συστάσεις προς ιδιωτικά εκπαιδευτήρια άτυπης μεταλυκειακής εκπαίδευσης απηύθυνε ο Συνήγορος του Καταναλωτή ύστερα από αυτεπάγγελτη έρευνα που πραγματοποίησε στις ιστοσελίδες και τις διαφημιστικές καταχωρήσεις τους.

Η έρευνα του Συνηγόρου διενεργήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του καταλόγου από το υπουργείο Παιδείας με τα 30 εκπαιδευτήρια που μπορούν νομίμως να λειτουργούν ως Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, καθώς και όσων -ύστερα από απόρριψη σχετικής αίτησής τους- εν τέλει δεν αδειοδοτήθηκαν.

Αξιοποιώντας και στοιχεία που του απέστειλε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολεγίων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή διαπίστωσε τα εξής:

* - Εντοπίστηκαν τουλάχιστον τέσσερα εκπαιδευτήρια, τα οποία παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τη δημόσια προβολή και την επωνυμία τους. Συγκεκριμένα, τα Hellenic American University και American University of Athens ευθέως αντίθετα στον νόμο αυτοχαρακτηρίζονται ως "πανεπιστήμια". Επίσης, το Αττικό Κολέγιο στην Αθήνα, όπως και το Global College στο Ηράκλειο Κρήτης, ψευδώς και παραπλανητικά αυτοχαρακτηρίζονται ως "κολέγια", αφού ουδέποτε διέθεταν αντίστοιχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κολεγίου.
* - Εντοπίστηκαν τουλάχιστον πέντε εκπαιδευτήρια, τα οποία διαφημίζουν ακαδημαϊκές συνεργασίες τους με αλλοδαπά ιδρύματα σε επίπεδο παροχής προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών, δίχως να έχουν λάβει άδεια ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω εκπαιδευτήρια είναι τα: Thace, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Ελληνικό Κέντρο Focusing, Αττικό Κολέγιο στην Αθήνα, όπως επίσης το Minoan International College στο Ηράκλειο Κρήτης.
* - Εντοπίστηκε ένα εκπαιδευτήριο, το οποίο δεν δίνει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς επαγγελματικής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που χορηγεί. Πρόκειται για το American University of Athens.

Τα πορίσματα της έρευνας της Αρχής κοινοποιήθηκαν και προς τις υπουργούς Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς επίσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την επιβολή των νομίμων κυρώσεων.

Παράλληλα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας, απηύθυνε σύσταση προς όλα τα εκπαιδευτήρια να απέχουν άμεσα από κάθε είδους δημόσια δήλωση, αναφορά, διαφήμιση, εμπορική ανακοίνωση-προώθηση, τα οποία συνιστούν μη νόμιμη και παραπλανητική πράξη.